Akadálymentes változat

Friss hírek

HVB jegyzőkönyv a 2014 október 12.választás eredményéről

A jegyz?könyv megtekintése

 

Fűtéskorszerűsítés Kazáncsere pályázat

F?téskorszer?sítés (kazáncsere)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló f?tésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszer?sítését.

A pályázati úton elnyerhet? forrásból lehet?ség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történ? cseréjére, look és ehhez kapcsolódóan a f?tési és használati melegvíz-rendszerük korszer?sítésére.

A gázkazánok cseréjével jelent?sen csökkenthet? az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítend? támogatást a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, website a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca. A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszer?en lakott lakóépület tulajdonosai.

Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képez? lakás korszer?sítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot. A pályázattal elnyerhet? támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkez? természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szerepl? – valamelyik tulajdonosa.

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetését?l, és a pályázatot benyújtani a pályázatok meghirdetését?l számított 30. naptári napot követ?en a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

 

Letölthet? dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pályázati ?rlap

Energetikai ?rlap

Költségvetési ?rlap

Nyilatkozati ?rlap

 

 

Nagy háború képekben

 

HVB jegyzőkönyv

 

3 .számú HVB jegyz?könyv

 

Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyz?i irodában a HVB ülésér?l 2014. augusztus 29 én 17:00-kor

Jelen vannak:

Antal Lászlóné HVB tag

Síposné Ferge Katalin HVB tag

Bodnár Róbert HVB tag

Urbánné Lengyel Zsuzsanna HVI vezet?

 

Napirend : 1./ Önkormányzati Képvisel? jelölt nyilvántartásba-vétel

 

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna HVI vezet? tájékoztatja a jelenlév? a HVB tagokat, what is ed hogy 1 polgármester jelölt és 15 képvisel? jelölt adott le ajánló ívet. A helyi választási iroda munkatársai 13 képvisel? jelölt ajánlóívét beellen?rizték.

Mind a 13 képvisel? jelölt ajánlása érvényes.

A bizottság megtekintette az ajánló íveket, information pills majd meghozta a döntéseit :

Bővebben...

 

2014 évi Európa Parlamenti választás eredménye településünkön

Szavazóköri eredmények a 2014. május 25-ei Európa Parlamenti választásról.

 

Helyi Választási Bizottság ülései

Helyi Választási Bizottság ülései

1. Ülés: 2014. 05. 20.

2. Ülés: 2014. 08. 21.

3. Ülés: 2014. 08. 29.

4. Ülés: 2014. 09. 02.

5. Ülés: 2014. 09. 05.

6. Ülés: 2014. 09. 08.

7. Ülés: 2014. 09. 15.

8. Ülés: 2014. 10. 13.

 

A helyi esélyegyenlőségi programok

A helyi esélyegyenlőségi programok áttekintő megismerése

A tananyagegység célja, hogy a képzésen résztvevőben erősödjön a hátrányos helyzetű csoportokkal, az esélyegyenlőségi célcsoportokkal kapcsolatos előítélet-mentes és szolidáris attitűd.

 

Bővebben...

 

2014 Országgyűlési választás eredménye településünkön

SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYEK a 2014. április 6-ai

Egyéni választókerületi és Országos pártlistás szavazóköri eredményekr?l

 

 

Kiemelkedő szakmai tevékenység

 

Fenyvesi Józsefnét, drug az Alsózsolcai Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat Családgondozóját Balogh Zoltán Miniszter Úr 2014. március 15-én kiemelked? szakmai tevékenysége elismeréseként oklevélben részesítette.

 

5. oldal / 8