Akadálymentes változat

Friss hírek

Lakossági tájékoztató - Ifjúsági Garancia Rendszer

Bővebben...

 

Közvilágítási hibabejelentés

Bővebben...

 

Közzétételi lista

Közzétételi lista

A 229./2012.(VIII.28.) Korm. rend. 23.-24.§ értelmében az alábbi adatokat tesszük közé:

Az intézmény megnevezése: Alsózsolcai 2. sz. Óvoda

·

Bővebben...

 

Közzétételi lista

Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23.-24. §.-ának értelmében az alábbi adatokat tesszük közé:

¨ Intézmény megnevezése: Fekete István Óvoda és Bölcs?de

Bővebben...

 

Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól

Bővebben...

 

Bursa Hungarica 2014-2015

BURSA HUNGARICA FELS?OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2015. ÉVI FORDULÓ

RANGSOR SZERINTI ÖSSZESÍTÉS

Pályázat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

A

Király Júlia

1.

4 000

A

Kiss Adrienn

2.

4 000

A

Kiss Fanni

3.

4 000

A

Varga Enik?

4.

4 000

A

Mátyus Nikolett

5.

4 000

A

Visnyovszky Eszter

6.

4 000

Pályázat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

B

Gyöngyösi Blanka Réka

1.

4 000

Felülvizsgálat „B”

Pályázat

Típusa

Név

Rang-

sor

Települési támogatás Ft/hó

B

Boros Viktória

1.

4 000

B

Perjési Ivett

2.

4 000

 

Fűts okosan!

 

HVB jegyzőkönyv a 2014 október 12.választás eredményéről

A jegyz?könyv megtekintése

 

Fűtéskorszerűsítés Kazáncsere pályázat

F?téskorszer?sítés (kazáncsere)

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló f?tésrendszerének kazáncserével megvalósuló korszer?sítését.

A pályázati úton elnyerhet? forrásból lehet?ség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú gázkazánjainak új kondenzációs gázkazánra történ? cseréjére, look és ehhez kapcsolódóan a f?tési és használati melegvíz-rendszerük korszer?sítésére.

A gázkazánok cseréjével jelent?sen csökkenthet? az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás. A vissza nem térítend? támogatást a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer keretében, website a kvótabevételek terhére biztosítja a szaktárca. A pályázaton azon magánszemélyek vehetnek részt, akik a pályázattal érintett életvitelszer?en lakott lakóépület tulajdonosai.

Pályázatot benyújtani legfeljebb 4 lakásból álló, nem iparosított technológiával épített lakóépület részét képez? lakás korszer?sítésére lehet. Az egyes lakások tulajdonosai önállóan nyújtanak be pályázatot. A pályázattal elnyerhet? támogatás intenzitása legfeljebb az elfogadott elszámolható költség 40 %-a lehet, azzal a kitétellel, hogy a támogatás lehetséges maximális mértéke 650.000,- Ft.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatja be a www.magyarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrációval rendelkez? természetes személy, aki a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan – tulajdoni lapon szerepl? – valamelyik tulajdonosa.

A pályázati portálon regisztrálni a pályázati kiírás meghirdetését?l, és a pályázatot benyújtani a pályázatok meghirdetését?l számított 30. naptári napot követ?en a pályázat lezárásáig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehetséges.

 

Letölthet? dokumentumok:

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pályázati ?rlap

Energetikai ?rlap

Költségvetési ?rlap

Nyilatkozati ?rlap

 

 

5. oldal / 8