Akadálymentes változat

Önkormányzati rendeletek (Egységes szerkezetben)

 

Rendelet számaRendelet címeKihírdetve
7/1997.
(III.27.)
A helyi iparűzési adóról 2011. 01. 05.
8/1999.
(II.11.)
A mezőőri járulék fizetéséről 2007. 11. 08.
23/1999.
(XII.09.)
A közterületek használatáról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről 2012. 05. 26.
11/2002.
(V.23.)
A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 2007. 11. 08.
32/2002.
(XII.28.)
A közművelődésről 2002. 12. 28.
24/2003.
(XII.16.)
A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról (melléklete) 2012. 07. 09.
5/2005.
(II.15.)
A városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról 2013. 02. 08.
7/2005.
(IV.12.)
A helyi hulladékgazdálkodási tervről (melléklete) 2007. 11. 08.
12/2005.
(V.13.)
A Helyi Építési Szabályzatról (melléklete)
2017. 03. 28.
17/2005.
(VIII.30.)
Az intézményi térítési díjak megállapításáról

2017. 03. 24.

27/2005.
(XII.22.)

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (mellékletei)

2016. 12. 05.
9/2012.
(II.28.)
Az önkormányzat 2012. költségvetésről (mellékletei)
2012. 11. 30.
10/2012.
(II.28.)
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról (mellékletei) 2012. 02. 29.
15/2012.
(IV.27.)
2011. évi költségvetés végrehajtásáról (mellékletei) 2012. 04. 27.
26/2012.
(IX.28.)

önkormányzati rendelete a közkifolyók vízhasználatáról

2012. 09. 28.
1/2013.
(X.31.)
2013. évi költségvetésről (mellékletei) 2013. 10. 31.
7/2013.
(IV.26.)
2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (mellékletei) 2013. 04. 26.
8/2013.
(V.24.)
A közterületeken történő dohányzás tilalmáról
2013. 05. 24.
9/2013.
(VII.01.)
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról
2013. 07. 01.
9/2013.
(IX.06.)
Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
2013. 09. 07.
14/2013.
(X.31.)
A közútkezelői hatáskörök átruházásáról
2013. 10. 31.
1/2014.
(II.14.)
Alsózsolca Város Környezetvédelmi Alapjáról 2014. 02. 15.
2/2014.
(IX.05.)
2014. évi költségvetésről (mellékletei)
2014. 09. 05.
6/2014.
(IV.29.)
2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (mellékletei) 2014. 04. 29.
7/2014.
(V.29.)
A kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 2014. 05. 30.
10/2014.
(VIII.22.)
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 2014. 08. 22.
13/2014.
(IX.05)
a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról 2014. 09. 05.
17/2014.
(XI.27)
A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 2017. 07. 24.
3/2015.
(II.13.)
2015. évi költségvetésről (mellékletei) 2015. 02. 13.
6/2015.
(IV.30)
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről 2015. 04. 30.
7/2015.
(V.29)
2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (mellékletei) 2015. 05. 29.
9/2015.
(IX.04.)
Az építményadóról 2015. 09. 04.
10/2015.
(IX.04.)
A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 2015. 09. 04.
13/2015.
(XI.27.)
A helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről
2015. 11. 27.
14/2015.
(XII.11.)
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) rendelet módosításáról (mellékletei)
2015. 12. 11.
15/2015.
(XII.11.)
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2015. 12. 11.
16/2015.
(XII.23.)
a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 2017. 01. 20.
1/2016.
(II.05.)
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (mellékletei) 2016. 11. 08.
4/2016.
(V.20.)
2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (mellékletei) 2016. 05. 20.
5/2016.
(VI.24.)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2016. 06. 25.
7/2016.
(IX.28.)
az egészségügy alapellátás körzeteinek kialakításáról
2016. 09. 28.
11/2016.
(XII.06.)
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól 2016. 12. 06.
12/2016.
(XII.06.)
A szociális ellátásokról (mellékletei)
2016. 12. 06.
14/2016.
(XII.06.)
a gyermekvédelem helyi rendszeréről 2016. 12. 06.
3/2017.
(II.02.)
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről (mellékletei) 2017. 02. 02.
4/2017.
(II.02.)
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről 2017. 02. 02.
5/2017.
(III.16.)
a házasságkötés hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről (1. melléklete), (2. melléklete) 2017. 03. 17.
10/2017.
(V.26.)
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról (mellékletei) 2017. 05. 26.
11/2017.
(V.26.)
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról (mellékletei), 2017. 05. 26.
12/2017.
(VI.23.)
a partnerségi egyeztetés szabályairól 2017. 06. 23.
13/2017.
(VII.24.)
a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2017. 07. 24.
14/2017.
(IX.8.)
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról (mellékletei)
2017. 09. 08.
15/2017.
(IX.8.)
a város címeréről, zászlajáról, ezek használatáról, valamint a közterületek nemzeti és állami ünnepeken történő fellobogózásáról 2017. 09. 08.
16/2017.
(IX.8.)
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 2017. 09. 08.
17/2017.
(IX.8.)
a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2017. 09. 08.