Akadálymentes változat

Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól

Tájékoztatás a magánfőzés adózási szabályairól

 

2015. január 1-jétől a magánfőzés adózási szabályozása – saját fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztillálóberendezésen – több tekintetben is változik.

2015. évtől a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.

 

A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést a tulajdonszerzést követő 15 naptári napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelőzően történt, 2015. január 15-ig be kellett jelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Amennyiben ennek a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, azt mielőbb pótolja! A bejelentéshez szükséges nyomtatvány elérhető a www.alsozsolca.hu honlapról is.

A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdon szerzés időpontját és a desztillálóberendezés űrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

 

A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

Az önkormányzatnak fizetendő évi 1.000 forintos átalányadó ellenében 50 liter tiszta szesz, azaz 100 liter 50 térfogat százalékos alkoholtartalmú párlat állítható elő magánfőzésben.

A magánfőzés utáni adóbevallást évente egyszer (első esetben a 2015. évi adóévről 2016. január 15-ig), az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követő év január 15-ig kell megtenni, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Amennyiben a magánfőző tárgyévben nem állított elő párlatot a desztillálóberendezésen, nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.

A bejelentési nyomtatvány beszerezhető az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Adócsoportján vagy letölthető a www.alsozsolca.hu honlapról is.

Kapcsolódó nyomtatványok letöltése:

- Bejelentéshez szükséges nyomtatvány

- Bejelentés megsemmisítésről

Jogszabályi háttér hivatkozás

 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna s.k.
jegyző