Akadálymentes változat

Temető

 

Adatok:
A temető üzemeltetője: Alsózsolcai Városüzemeltetés (Alsózsolca Bocskai út 36.)
Temető gondnok: Szilágyi Tamás
Elérhetősége: 06 - 30 / 628 - 82 - 54
A temető címe: Alsózsolca, Tanács út 6.
Tulajdonos: Alsózsolca Város Önkormányzata

A temetőben lévő sírokkal, elhunytakkal kapcsolatos információ:

Ügyintéző: Simon Sándorné telefonszám munkaidőben: 46 / 520 - 029
Térkép: Letöltés itt...

 

Történeti áttekintés:

A temető keletkezésének időpontja az 1500-as évekre tehető. Vay Ádám fia Dániel állítólag az 1700-as években olasz kőművesekkel építtette a családi ravatalozót és kriptát, melyben a család tagjainak temetési szertartásai zajlottak. A halottasház alatti pinceszerű kiképzésben van a vasajtóval ellátott családi kripta, ahol a Vay család tagjainak földi maradványait helyezték örök nyugalomra.

A ravatalozó homlokzatán egy vörös márványtábla van elhelyezve, melyen az alábbi latin szövegű felirat található:

"PIAE PARENTUM ET CONIUGIS MEMORIAE"

(magyar nyelvű fordítása: "Jámbor emlékű szülőknek és hitveseknek emlékezésére."

Az épületen belül a korábban hullaháznak használt helyiségben egy nagy méretű márványtábla látható, melybe be vannak vésve az 1806-ig elhunyt családtagok.

1974-ben Szalai Pálné (sz.: Brinzey Katalin), mint Vay unoka a ravatalozót és a bonctermet Alsózsolca községnek használatra átadta. A ravatalozó tanácsi kezelésbe került. Az épület felújításra került és ettől kezdve a településen elhunytak temetési szertartásait itt végzik.

A temető és a Ravatalozó az elmúlt időszakban jelentős változáson ment keresztül. 2005-ben a Ravatalozó épület bővítésre, felújításra került, új szertartástér, kerítés és térburkolat tette a kegyeleti helyet igényessé, esztétikussá.

2006. évben lélekharang került az épület mellé, a temetési szertartások kegyelet teljesebbé tétele érdekében.

Izraelita temető

Alsózsolca község zsidó történelmi jelenléttel kapcsolatos bemutatása

Közvetlenül a temetőhöz kapcsolódik a bejárat mellett lévő Zsidó temető, mely a Magyarországi Izraelita Egyház tulajdona, de évek óta önkormányzatunk gondozza. A temető gondozott, jó állapotú. Mintegy hatvan éve nem temettek benne. A sírokat 30 db kőből vagy műkőből készült síremlék jelzi. A temető területén van egy nagy gesztenyefa és több kisebb kőris. A temető a község központjában található, kegyeletsértést soha nem követtek el benne.Jelenlegi ismereteink szerint önkormányzatunk területén nem éltek híres, zsidó származású emberek.

A holocaustnak voltak helyi áldozatai. Emlékükre az izraelita temetőben emlékmű áll. Az emlékmű Mózes kőtábláit formázza, rajta a parancsolattal: "Ne ölj!"

Az emlékművön a következő felírat található:

"Alsózsolcáról elhurcolt MÁRTÍRJAINK örök emlékére, akiket legyilkolt a fasiszta korszak átkos gyűlölete"

Braun Lajos Goldstein Klára Spiegel László Weisz Olga
Braun Miklós Kohn Józsefné Stark Lajos Weisz Irén
Braun Miklósné Kohn Sámuelné Stark Lajosné Weisz Ilona
Forgács Ignác Kandel Edit Stark Vera Weisz Boriska
Forgács Menyhért Pfeffer Leopold Swartz Jakabné Wellesz Arnold
Gellman Mariska Pfeffer Leopoldné Swartz Magda Wellesz Arnoldné
Groszmann Ilona Pfeffer Erzsébet Swartz Klára Wellesz Ágnes
Groszmann Dezső Reinitz Jenő Swartz Elza Wellesz Anna
Groszmann Dezsőné Reinitz Jenőné Weisz Alfréd Winkler Eduárd
Groszmann Kató Róth Mór Weisz Hedvig Winkler Eduárdné
Groszmann Sári Róth Sámuel Weisz István Winkler Sándor
Groszmann László Spiegel Ignác Weisz György Winkler Jenő
Goldstein Hermanné Spiegel Ignácné Weisz József Winkler Edit
Goldstein Erzsébet Winkler Helén

Alsózsolcán az első világháborúban zsidó emberek is életüket adták a magyar hazáért:

Róth Andor önkéntes tizedes,
Forgács Andor önkéntes tizedes,
Gelman Móric honvéd és
Gottfried József honvéd

Nevük a községünk első világháborús emlékművén, amely Borsodi Bindász Dezső szobrászművész alkotása, a többi hős neve között felvésve megtalálható – mindenkié azonos betűnagysággal. Az emlékmű körülkerített. Kertje és az előtte lévő virágágyás gondozott.

A helyi szervezetek és intézmények ünnepélyes alkalommal az emlékművet meg szokták koszorúzni. Megítélésünk szerint az emlékmű és a megemlékezések kifejezik a hősök iránti tiszteletet. Ez nálunk élő hagyomány.

A második világháborúban elesett hősök nevei a temetőben felállított emlékmű fekete márványtábláján olvashatók. Ezek között zsidó származású hős neve olvasható a Spiegel Lászlóé. Koszorúzása ugyanakkor és ugyanúgy történik, mint az első világháborús emlékműé.

Alsózsolca Város Képviselő-testületének 27/2005. (XII.22.) KT rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Kegyeleti közszolgálati szerződés