Akadálymentes változat

Szervezetek

Vadásztársaságok

A települést körül ölelő erdőkben, mezőkön két vadásztársaság folytat tervszerű vadgazdálkodást. A társaság a környező települések, valamint Miskolc város vadászatot kedvelőiből szerveződött.

A Közösségi Házban működő csoportok:

Ritmus Táncegyesület
Az 1996 őszén alakult Ritmus Táncegyesület a Ház átadása előtt az egyik helyi általános iskolában működött, majd a megnyitás óta az intézmény állandó, folyamatosan tevékenykedő csoportja. A klub tagjai általános és középiskolás diákok, átlaglétszám 25 fő. Az elmúlt évek során számtalan helyi rendezvényen léptek fel, de bemutatkoztak a környező településeken, a közeli és távolabbi városokban  (Miskolcon, Tiszaújvárosban, Mezőkövesden, stb.) is. 1997-ben és 1998-ban kategóriájukban megnyerték a Miskolcon rendezett Diákok Formációs Táncversenyét. ( Azóta ilyen verseny nem volt. ). Szlovákiai testvértelepülésünkön, Pelsőcön és a lengyelországi Krosno ifjúsági táncfesztiválján is sikerrel képviselték hazájukat és településüket a formációs táncokat előadó fiatalok. Ezeken kívül rendszeres szereplői a községi ünnepségeknek egy-egy arra az alakalomra készített koreográfiával ( pl. toborzó március 15-én).

Szivárvány Vegyeskórus
Az Asszonykórus a Közösségi Ház átadás után, 1997 őszén alakult. Tagjai a közép és az idősebb korosztályból kerültek ki. Taglétszám 17 fő. Műsorukban különböző tájegységek népdalcsokrai szerepelnek, de különösen nagy hangsúlyt fektetnek a borsodi, azon belül a helyi és a környező települések népdalainak felkutatására, bemutatására. Ezen kívül történelmi dalokat s egyéb műfajú énekeket is megtanulnak, hogy a különböző típusú rendezvényeken minél színesebb, változatosabb produkciókkal léphessenek fel. Rendszeres szereplői a helyi és a szomszédos települések kulturális programjainak, s 2000-ben eljutottak Párizsba is, az ottani Rákóczi Napok fellépőiként.
2000-ben ezüst, 2002-ben arany fokozatú minősítést nyertek el. 2006 januárjától férfiakkal bővülve vegyes kórusként működnek, új színfoltot hozva ezzel a településünk kulturális életébe.

Nyugdíjas Klub
2002-ben alakult meg településünkön a Nyugdíjas Klub, mely az eltelt idő rövid idő ellenére szép eredményeket ért el. A mintegy 100 nyugdíjas tag hazai és erdélyi kirándulásokon vett részt, kulturális műsort szerkesztett, rendszeres összejöveteleiken kellemes időtöltést nyújtanak az idős emberek számára.

Képzőművészeti Alkotóműhely
A roma fiatalokból álló szakkör roma képzőművész vezetésével rendszeres foglalkozásokat tart a Közösségi Házban. A tehetséges alkotók festményeit rendszeresen kiállítják a ház galériájában. A műhely célja, a tehetséges roma fiatalok felkarolása.

Civil szerveztek

Metodista Kórus
A roma kisebbség tagjaiból szerveződött egyházi énekekkel fellépő hangszeres kórus tagjai különböző korosztályúak. A metodista lelkész segítő munkájának eredményeképpen a kórus rendszeresen szerepel különböző helyeken, községi és egyházi ünnepeken.

Roma Hagyományőrző Együttes
A fiatalokból álló csoport a roma népzene hagyományait viszi tovább és tolmácsolja széles körben. Műsoraikban a zene mellett a tánc is jelentős szerepet kap.

Herman Ottó Általános és Művészetoktatási Iskola Zeneiskolájának Baráti Egyesülete
Az iskola zenetanáraiból álló zenekar rendszeres fellépője a községi és iskolai rendezvényeknek. A pedagógusok magas színvonalú hangszeres tudása mindig feledhetetlen élményt nyújt a hallgatóságnak.

Polgárőrség
Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület.

2009.-ben alapított egyesület 2010. novemberi újjászervezése óta működő kiemelten közhasznú önkéntes alapon szerveződő csoport.
Az OPSZ tagja.
Jelentős vagyonvédelmi, közrend-, közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatokat lát el a településen. Szorosan együttműködve a rendőrséggel, az önkormányzattal, intézményekkel és a lakossággal.
A szervezet tagjainak száma: 42 fő. (2010. májusi adat)

Táncbarátok Köre

 

Civil Kisebbségi Szervezetek

  • Borsodi Cigány Független Szervezet
  • Lungo Drom Szervezet
  • Baráti Kör
  • Roma Polgárjogi Mozgalom

Céljuk a roma lakosság élethelyzetének javítása, társadalmi beilleszkedésüknek elősegítése, hagyományaik megőrzése.

Alsózsolcán működő alapítványok

Alsózsolcai Herman Alapítvány
1992-ben alapították a Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatására, a kiemelkedő munka jutalmazására, az iskolai munka feltételeinek javítására, korszerűsítésére.

Benedek Elek Alapítvány
Az 1992-ben létrehozott alapítvány célja a Benedek Elek Általános Iskola oktatási-nevelési munkájának segítése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók jutalmazása.

Humán Emberbarát Alapítvány
Az alapítvány célja a cigány etnikum integrációjának elősegítése, a cigány származású fiatalok továbbtanulásának támogatása. Alapították 1996-ban.

Lurkó Alapítvány
Az 1997-ben létrehozott alapítvány célja az óvodás korú gyermekek segítése, az óvodai munka tárgyi feltételeinek javítása.

Segítő Kéz Alapítvány
Az alapítvány célja a 3. Sz. Általános Iskolában a diákközélet gazdagítása, az ifjúságvédelem fejlesztése, a kulturális élet színesítése, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása. Alapítva 1995-ben.

Szemünk Fénye Alapítvány
Az 1993-ban létrehozott alapítvány tevékenyen részt vállal a közösség életében, támogatja a különböző tevékenységeket, igyekszik segítséget nyújtani az arra rászorulóknak.

Talentum Alapítvány
Az 1997-ben létrehozott alapítvány célja a szegény körülmények között élő tehetséges  általános iskolai tanulók anyagi támogatása. Az alapítványt Sass János – településünk egykori lakója – szülei hagyatékából hozta létre.

Faluházért Alapítvány Alsózsolca
Az 1996-ban létrejött alapítvány célja, hogy az összegyűjtött adományokból támogassa a Közösségi Ház működését, programjait és a ház keretében tevékenykedő civil szervezeteket. Büszkeségük  a zongora, melynek értéke közel 1 millió forint.

Alsózsolcáért Alapítvány
Az alapítvány célja elsősorban a helyi média szerepének betöltése, helyi független sajtó megjelentetése, rászorulók (elsősorban beteg gyermekek) támogatása.