Akadálymentes változat

Szervezetek

Vadásztársaságok

A települést körül ölel? erd?kben, information pills mez?kön két vadásztársaság folytat tervszer? vadgazdálkodást. A társaság a környez? települések, valamint Miskolc város vadászatot kedvel?ib?l szervez?dött.

A Közösségi Házban m?köd? csoportok:

Ritmus Táncegyesület
Az 1996 ?szén alakult Ritmus Táncegyesület a Ház átadása el?tt az egyik helyi általános iskolában m?ködött, majd a megnyitás óta az intézmény állandó, folyamatosan tevékenyked? csoportja. A klub tagjai általános és középiskolás diákok, átlaglétszám 25 f?. Az elmúlt évek során számtalan helyi rendezvényen léptek fel, de bemutatkoztak a környez? településeken, a közeli és távolabbi városokban  (Miskolcon, Tiszaújvárosban, Mez?kövesden, stb.) is. 1997-ben és 1998-ban kategóriájukban megnyerték a Miskolcon rendezett Diákok Formációs Táncversenyét. ( Azóta ilyen verseny nem volt. ). Szlovákiai testvértelepülésünkön, Pels?cön és a lengyelországi Krosno ifjúsági táncfesztiválján is sikerrel képviselték hazájukat és településüket a formációs táncokat el?adó fiatalok. Ezeken kívül rendszeres szerepl?i a községi ünnepségeknek egy-egy arra az alakalomra készített koreográfiával ( pl. toborzó március 15-én).

Szivárvány Vegyeskórus
Az Asszonykórus a Közösségi Ház átadás után, 1997 ?szén alakult. Tagjai a közép és az id?sebb korosztályból kerültek ki. Taglétszám 17 f?. M?sorukban különböz? tájegységek népdalcsokrai szerepelnek, de különösen nagy hangsúlyt fektetnek a borsodi, azon belül a helyi és a környez? települések népdalainak felkutatására, bemutatására. Ezen kívül történelmi dalokat s egyéb m?fajú énekeket is megtanulnak, hogy a különböz? típusú rendezvényeken minél színesebb, változatosabb produkciókkal léphessenek fel. Rendszeres szerepl?i a helyi és a szomszédos települések kulturális programjainak, s 2000-ben eljutottak Párizsba is, az ottani Rákóczi Napok fellép?iként.
2000-ben ezüst, 2002-ben arany fokozatú min?sítést nyertek el. 2006 januárjától férfiakkal b?vülve vegyes kórusként m?ködnek, új színfoltot hozva ezzel a településünk kulturális életébe.

Nyugdíjas Klub
2002-ben alakult meg településünkön a Nyugdíjas Klub, mely az eltelt id? rövid id? ellenére szép eredményeket ért el. A mintegy 100 nyugdíjas tag hazai és erdélyi kirándulásokon vett részt, kulturális m?sort szerkesztett, rendszeres összejöveteleiken kellemes id?töltést nyújtanak az id?s emberek számára.

Képz?m?vészeti Alkotóm?hely
A roma fiatalokból álló szakkör roma képz?m?vész vezetésével rendszeres foglalkozásokat tart a Közösségi Házban. A tehetséges alkotók festményeit rendszeresen kiállítják a ház galériájában. A m?hely célja, a tehetséges roma fiatalok felkarolása.

Civil szerveztek

Metodista Kórus
A roma kisebbség tagjaiból szervez?dött egyházi énekekkel fellép? hangszeres kórus tagjai különböz? korosztályúak. A metodista lelkész segít? munkájának eredményeképpen a kórus rendszeresen szerepel különböz? helyeken, községi és egyházi ünnepeken.

Roma Hagyomány?rz? Együttes
A fiatalokból álló csoport a roma népzene hagyományait viszi tovább és tolmácsolja széles körben. M?soraikban a zene mellett a tánc is jelent?s szerepet kap.

Herman Ottó Általános és M?vészetoktatási Iskola Zeneiskolájának Baráti Egyesülete
Az iskola zenetanáraiból álló zenekar rendszeres fellép?je a községi és iskolai rendezvényeknek. A pedagógusok magas színvonalú hangszeres tudása mindig feledhetetlen élményt nyújt a hallgatóságnak.

Polgár?rség
Alsózsolca Város B?nmegel?zési Polgár?r Egyesület.

2009.-ben alapított egyesület 2010. novemberi újjászervezése óta m?köd? kiemelten közhasznú önkéntes alapon szervez?d? csoport.
Az OPSZ tagja.
Jelent?s vagyonvédelmi, közrend-, közbiztonsági és b?nmegel?zési feladatokat lát el a településen. Szorosan együttm?ködve a rend?rséggel, az önkormányzattal, intézményekkel és a lakossággal.
A szervezet tagjainak száma: 42 f?. (2010. májusi adat)

Táncbarátok Köre

 

Civil Kisebbségi Szervezetek

  • Borsodi Cigány Független Szervezet
  • Lungo Drom Szervezet
  • Baráti Kör
  • Roma Polgárjogi Mozgalom

Céljuk a roma lakosság élethelyzetének javítása, társadalmi beilleszkedésüknek el?segítése, hagyományaik meg?rzése.

Alsózsolcán m?köd? alapítványok

Alsózsolcai Herman Alapítvány
1992-ben alapították a Herman Ottó Általános Iskola diákjainak támogatására, a kiemelked? munka jutalmazására, az iskolai munka feltételeinek javítására, korszer?sítésére.

Benedek Elek Alapítvány
Az 1992-ben létrehozott alapítvány célja a Benedek Elek Általános Iskola oktatási-nevelési munkájának segítése, a hátrányos helyzet? tanulók segítése, a kiemelked? teljesítményt nyújtók jutalmazása.

Humán Emberbarát Alapítvány
Az alapítvány célja a cigány etnikum integrációjának el?segítése, a cigány származású fiatalok továbbtanulásának támogatása. Alapították 1996-ban.

Lurkó Alapítvány
Az 1997-ben létrehozott alapítvány célja az óvodás korú gyermekek segítése, az óvodai munka tárgyi feltételeinek javítása.

Segít? Kéz Alapítvány
Az alapítvány célja a 3. Sz. Általános Iskolában a diákközélet gazdagítása, az ifjúságvédelem fejlesztése, a kulturális élet színesítése, a hátrányos helyzet? tanulók támogatása. Alapítva 1995-ben.

Szemünk Fénye Alapítvány
Az 1993-ban létrehozott alapítvány tevékenyen részt vállal a közösség életében, támogatja a különböz? tevékenységeket, igyekszik segítséget nyújtani az arra rászorulóknak.

Talentum Alapítvány
Az 1997-ben létrehozott alapítvány célja a szegény körülmények között él? tehetséges  általános iskolai tanulók anyagi támogatása. Az alapítványt Sass János – településünk egykori lakója – szülei hagyatékából hozta létre.

Faluházért Alapítvány Alsózsolca
Az 1996-ban létrejött alapítvány célja, hogy az összegy?jtött adományokból támogassa a Közösségi Ház m?ködését, programjait és a ház keretében tevékenyked? civil szervezeteket. Büszkeségük  a zongora, melynek értéke közel 1 millió forint.

Alsózsolcáért Alapítvány
Az alapítvány célja els?sorban a helyi média szerepének betöltése, helyi független sajtó megjelentetése, rászorulók (els?sorban beteg gyermekek) támogatása.