Akadálymentes változat

Alsózsolca hagyományos rendezvényei

Nemzeti ünnepeink
Nemzeti ünnepeink – március 15., side effects augusztus 20., október 23. – méltó megünneplésére minden évben a Közösségi Házban kerül sor a helyi általános iskolák részvételével.

A Magyar Kultúra Napja
Változatos programokkal ünnepeljük minden év januárjában a Magyar Kultúra Napját.

N?i Szeszély
Márciusban N?i Szeszély címmel n?napi rendezvényt szervezünk, melynek keretében játékos vetélked?t, kiállítást, m?soros estet rendezünk.

Költészet Napja
Április 11-én, József Attila születésnapján versmondó gálával és irodalmi m?sorral köszöntjük a Költészet Napját.

„Szép Szó” kistérségi irodalmi vetélked?
Minden év április közepén "Szép Szó" címmel kistérségi irodalmi vetélked?t szervezünk az általános iskolák 7-8. osztályos tanulói számára.

Benedek Elek mesemondó verseny
A Közösségi Házban kerül megrendezésre a mesemondó verseny minden év tavaszán a kistérség alsó tagozatos tanulói részére, amit a Benedek Elek Tagiskola szervez.

„Én táncolnék veled… „ társastánc találkozó
2003-ban rendeztük meg el?ször az általános és középiskolás korosztály számára a társastánc találkozót, amelyen farsangi és bálnyitó táncokkal léphettek fel a környez? települések iskoláinak, tánccsoportjainak fiataljai. A nagy érdekl?désre és sikerre való tekintettel b?vült a rendezvény programja, a bemutatók mellett min?sít? versenyt is szervezünk május hónapban.

Nyári gyermektáborok
Nyaranta gyermekprogramok és kétféle tábor: angol nyelvi – kézm?ves napközis tábor valamint sporttábor várja a szünid?ben az általános iskolás gyerekeket.

Anna napi lakodalmas bál
2009-ben Anna nap környékén hagyományteremt? céllal rendeztük meg el?ször a lakodalmas bált, melynek házigazdája és f?szervez?je a Táncbarátok Köre.

Városnap
2007. augusztus 19-én volt az ünnepélyes városavató, amikor Alsózsolca polgármestere átvehette a városkulcsot. Ezért minden évben augusztus 20-án rendezzük meg a Városnapot, amikor délel?tt ökumenikus istentisztelettel és kenyérszenteléssel ünnepeljük Államalapításunk évfordulóját. A rendezvényen településünk mindhárom egyházának vezet?i és hívei részt vesznek. Ekkor kerül átadásra az Alsózsolcai Közösségért és a Fiatalok Alsózsolcáért kitüntetés. Délután gyermekm?sorok, zenés el?adások szórakoztatják a település lakóit.

Alsózsolcai Alkotók
A fenti címmel olyan alkotóknak a kiállítását szervezzük meg, akik jelenleg is Alsózsolcán élnek, vagy valamilyen szállal köt?dnek településünkhöz.

?szi Dalostalálkozó
2000 óta rendezzük meg minden év szeptemberében az ?szi Dalostalálkozót, melyre meghívjuk a közelebbi és távolabbi települések népdalköreit. Cserépváraljától Gesztelyig, Nyékládházától Kisgy?rig sok település dalosait láttuk már vendégül Alsózsolcán.

Mihály Napi Vásár
Több mint 10 éves hagyomány a Fekete István Óvoda Mihály napi vására, mely gyermekeknek és feln?tteknek egyaránt színes, változatos programot kínál.

Könyvtári hét
Október elején a könyvtári hét rendezvényeire várjuk az olvasás barátait.

Id?sek Napja
M?soros délutánnal és vendéglátással köszöntjük minden év október elején az id?sek világnapja alkalmából településünk id?s lakosait.

Erzsébet Napi Búcsú
November hónapban az Erzsébet napot követ? vasárnap kerül megrendezésre. Egyházi jelleg? esemény, de a hagyományos búcsúi templomi misén rendszeresen részt vesznek a település képvisel?i és vezet?i is.

„Zene az kell!” kistérségi zenei tehetségkutató verseny
2009. decemberében rendeztük meg el?ször a kétfordulós tehetségkutató versenyt, melyen a kistérség zenével, énekléssel foglalkozó fiataljai mérették meg magukat. A nagy sikerre való tekintettel ezután minden évben szeretnénk lehet?séget adni a tehetségek bemutatására.

Adventi koncert
Advent második vasárnapján a helyi egyházakkal együttm?ködve adventi hangversenyt rendezünk évente váltakozva a református illetve a katolikus templomban.

Karácsony
Több intézmény is szervez az ünnep hangulatát, hagyományait id?z? m?sort. Mára hagyomány, hogy a Közösségi Házban a 2. Sz. Óvoda betlehemes m?sorában és az óvón?kb?l alakult kiskórus karácsonyi dalcsokrában gyönyörködhetnek az érdekl?d?k, a katolikus templomban pedig a Fekete István Óvoda óvodásai mutatják be ünnepi m?sorukat.

Szilveszteri mulatság
Hagyományosan nagy a sikere a Közösségi Házban megrendezésre kerül? szilveszteri mulatságnak, melyre már december elején elfogy minden jegy, hiszen nemcsak Alsózsolcáról, hanem a környez? településekr?l is érkeznek vendégek. A rendezvényen neves el?adóm?vészek szórakoztatják a mulatni vágyókat.

Újévi mise a Katolikus templomban
A hagyományos újévi templomi misén rendszeresen részt vesznek a település képvisel?i és vezet?i is. A mise után az egyháztanács tagjai és a település vezet?i közös pohárköszöntésen vesznek részt az imaházban.

A városi és a környez? települések bevonásával megrendezésre kerül? rendezvényeken kívül a település kulturális életét színesítik mindazok az els?sorban iskolai, óvodai rendezvények, amelyeken az intézmények tanulói szerepelnek. A szül?k, nagyszül?k mindig szívesen kapcsolódnak be ezekbe a programokba.