Akadálymentes változat

2013.10.10. testületi ülés előterjesztései

- Üzletrész-átuházási szerződés előterjesztés

- MiReHuKöz Nonprofit Kft. települési szilárdhulladék kezelési feladatok tekintetében közszolgáltatóként történő kijelölése előterjesztés

- Társasági szerződés módosítása előterjesztés

- Földkábeles csatlakozóvezeték létesítése előterjesztés

- Földkábeles csatlakozóvezeték létesítésének tulajdonosi hozzájárulása

- Miskolc Stelleaders Sport Egyesület terembérleti kérelme előterjesztés

- Szinvavölgyi AMI terembérleti díj mentességi kérelme előterjesztés

- Víz és csatornaszlgáltatás előterjesztés

- Kitüntetések adományozása előterjesztés

- Társulási megállapodás előterjesztés

- Tárulási megállapodás módosítása előterjesztés

- A TÁMOP-5.3-6-11/1-2012-0048 számú, „Komplex–telep program Alsózsolca Városában” című projekt támogatási szerződésének aláírásáról előterjesztés

- Támogatási szerződéscsomag ÁSZF

- Támogatási szerződés Törzsszövege

mellékletei:

- 1. számú melléklet A projekt elszámolható költségei

- 2. számú melléklet A projekt elszámolható költségek részletezése 1

- 2. számú melléket A projekt elszámolható költségek részletezése 2

- 3. számú melléket A projekt forrási

- 4. számú melléket A projekt számszerűsíthető eredményei

- 5. számú melléket Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok

- 6. számú melléket Eltérések listája

- 7. számú melléket A pénzügyi elszámolás részletes szabályai és mellékletei

- 8. számú melléket Konzorciumi megállapodás

- 9. számú melléket Közbeszerzési terv

- Támogatási szerződéscsomag

- Johanna úti óvoda átalakítás bővítés előterjesztés

mellékletei:

- műszaki leírás

- műszaki leírás (terv)

- felmérési földszinti alaprajz

- tervezett földszinti alaprajz