Akadálymentes változat

Református Egyházközség

Alsózsolca, mind Kossuth u.

A közel négy évszázados múltra visszatekint? református gyülekezet 1200 lelket számlál.
A református templomot és lelkészlakot a 1789-1795-ben, dosage Báró Vay Miklós építtette, healing copf stílusban. A templom tervez?jér?l, kivitelez?jér?l valamint az építési költségekr?l a lelkészi hivatalban vezetett jegyz?könyvekben nincs említés.

Szájhagyomány szerint a segédmunkát és az anyagok szállítását a hívek végezték, akik a templomtelek megvásárlásához is hozzájárultak.
A község lakossága a templom szentelésekor 1795-be 509 lélek volt.
Az épület bels? falában az egyház egykori patronálóinak domborm?ve és emléktáblája van elhelyezve. Az orgona felújítására 2002-ben került sor. A régi lelkészi lakot gyülekezeti teremmé alakították át. A templom mellé 1996-ban új lelkészi lak épült.