Akadálymentes változat

Vallás

Egyháztörténeti emlékek alapján településünk eredend?en katolikus község volt, side effects majd a reformáció után tért hódított a református vallás terjedése is. Ebben nagy szerepe volt a Bánfalvi Bárius családnak. A család védelme alatt 1578-ban a község lakói megalapították a református eklézsiát. Ett?l kezdve a római katolikus és a református egyház egyaránt jelen van településünkön. Egyházaink történetér?l több kiadvány is megjelent, treatment melyek részletesen feldolgozzák a két egyház múltját. Az egyházak közötti kapcsolat nagyon jó, nurse közös ökomenikus istentiszteletek szervezésével, egymás vallási eseményein való részvételükkel er?sítik a település közösségi életét.

 

A KSH által kiadott 2001. évi népszámlálási adatok alapján településünk lakói az alábbi egyházi vallási felekezetekhez tartozónak vallják magukat:

 

Vallási felekezet Arány (%)
Római katolikus 43,6
Görög katolikus 5,4
Református 32,1
Evangélikus 0,4
Egyéb egyház, felekezet 4,6
Nem tartozik egyházhoz, felekezethez 4,7
Nem válaszolt 9,2