Akadálymentes változat

Testvérvárosaink (Pelsőc, Szentmáté)

Pels?c

 

A mai Herman Ottó Általános és M?vészetoktatási Iskola tantestülete a hetvenes években téli sítábort szervezett az iskola tanulói részére. A Szlovákiai kapcsolatfelvétel során Pels?c település szlovák tannyelv? általános iskolája nyújtott segítséget. A téli táborozások az évek során folytatódtak, online melybe bekapcsolódott Pels?c település magyar tannyelv? körzeti általános iskolája is.

Ez a kapcsolat azóta tart, egyre szélesedik. A téli táborozásokat a balatoni nyári cseretáborok követték, majd a kapcsolat m?vészeti téren is kiteljesedett. Rendszeresen látogatják egymást az iskolák tanulói, nevel?i.

1999-ben az alsózsolcai Labdarúgó Egyesület meghívta Pels?c község labdarúgóit egy barátságos mérk?zésre. Ett?l az id?t?l kezdve rendszeresek a találkozók a két csapat között.

2001. ?sze jelent?s fordulatot hozott a településünk életébe. A két község szellemi, kulturális élete felélénkült és ez jelent?s hatással volt a testvér-települési kapcsolat b?vítésére. épvisel?-testületünk meghívta Pels?c Önkormányzatának képvisel?it a 2002. Nyarán megrendezett Alsózsolcai Falunapokra. A kapcsolat azóta is tart.

2002. ?szén a két kelepülés önkormányzata és egy-egy iskolája közös Phare-pályázatot nyújtott be kulturális, sport és pedagógiai szakmai programokra.

A sikeres pályázat eredményeképpen az elmúlt évben több baráti találkozón, kiránduláson, intézményi csereprogramokon vettünk részt. Barátságok szöv?dtek gyermekek és feln?ttek között egyaránt.

2006. július 25-én a két település közötti testvér-települési megállapodás megkötésére kerül sor.

A testvér települési kapcsolattartás jelenlegi legnagyobb fórumai:

  1. Évente megrendezend? Falunapok
  2. Diákcserék (sítábor, nyári balatoni tábor)
  3. Pedagógiai Napok szakmai találkozói

Pels?c város honlapja: http://www.obecplesivec.sk/

2012. január 12-én Matei (Szentmáté) - Románia - községgel testvér, és partner

kapcsolat jött létre.