Akadálymentes változat

Büszkeségeink

Alsózsolca Nagyközség Önkormányzatának képvisel?-testülete az Alsózsolcáért, cheapest a település jó hírnevét öregbít? munkáért elismerésként 2002. évben kitüntetéseket alapított, abortion melyek adományozása minden évben a Falunapok illetve a Pedagógiai Napok rendezvény keretében kerül átadásra.
A kitüntetést az önkormányzat képvisel?-testülete adja a lakosság által beérkezett javaslatok alapján.

Alsózsolcai Közösségért kit?ntetés, prescription mellyel arany pecsétgy?r? és kerámiaváza átadása történik, azoknak az alsózsolcai polgároknak, akik a nagyközség életének fejlesztése terén hosszabb id?n át kiemelked? munkát végeztek és ezzel jelent?sen hozzájárultak a nagyközség szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a település hírnevén öregbítéséhez.

Év Kitüntetett Határozatszám
2002. Katolikus Egyház – Varga János 34/2002. (I.23.)(2003. kiadva)
2002. Dr. Kovács József 97/2002. (VI.05.)
2003. Fazekas József 85/2003. (V.21.)
2004. Somogyi Géza 69/2004. (V.26.)
2005. Asszonykórus 54/2005. (V.12.)
2006. Ráki István 53/2006. (IV.20.)
2007. Nyugdíjas Klub 46/2007. (IV.18.)
2008. Farkas Ferenc 91/2008. (XII.18.)
2009. Ungvári Jánosné 121/2009. (VII.27.)
2010. - -
2011. Pappné Berei Éva 88/2011. (VI.23.)
2012. Ferencsik Józsefné 118/2012. (VII.05.)

Megjegyzés:

  • Orbán Lajos 2001-ben kapott kitüntetést.
  • 2010-ben jelölt: Ferencsik Józsefné és Fáklya Tiborné nem született döntés

Fiatalok Alsózsolcáért kit?ntetés, mellyel kerámiaváza átadása történik azoknak a 30 év alatti alsózsolcai polgároknak, akik a nagyközség életének fejlesztése terén hosszabb id?n át kiemelked? munkát végeztek és ezzel jelent?sen hozzájárultak a nagyközség szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a település hírnevének öregbítéséhez.

Év Kitüntetett Határozatszám
2002. Nagy Levente 98/2002. (VI.05.)
2003. Táncklub 84/2003. (V.21.)
2004. - -
2005. - -
2006. Alsózsolcai Kézilabda Klub 52/2006. (IV.20.)
2007. Kojsza Péter 45/2007. (IV.18.)
2008. - -
2009. Táncbarátok Köre 120/2009. (VII.27.)
2010. - 108/2010. (VII.28.)
2011. -
2012. - 119/2012. (VII.05.)

Zwillinger Márton elismer? oklevelet kapott (119/2012. (VII.05.))

Alsózsolca Közszolgálatáért kitüntetés, mellyel aranypecsétgy?r? átadása történik, annak a  két közalkalmazottnak vagy köztisztvisel?nek, akik a nagyközség életének fejlesztése terén hosszabb id?n át kiemelked? munkát végeztek, az oktatás és kultúra területén kifejtett kiemelked? közösségi tevékenységük kapcsán jelent?sen hozzájárultak a
nagyközség szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, a település hírnevének öregbítéséhez. Az egyik kitüntetést egy nyugállományba vonult közalkalmazott vagy köztisztvisel?, a másik kit?ntetést egy aktív korú közalkalmazott vagy köztisztvisel? kapja.

Év Kitüntetett Határozatszám
aktív nyugalmazott aktív nyugalmazott
2002. Murányi Gusztávné 133/2002. (VII.28.)
2003. Dr. Oláhné Nagy Sarolta Dabóczy Ilona 128/2003. (X.8.) 127/2003. (X.8.)
2004. Nádas Józsefné Lovász Mihály 142/2004. (X.06.) 141/2004. (X.06.)
2005. Szaláncziné Somos Zsuzsanna Csicsek Lászlóné 92/2005. (X.03.) 91/2005. (X.03.)
2006. - - - -
2007. Dombóvári Lászlóné Orosz Sándorné 148/2007. (X.17.) 147/2007. (X.17.)
2008. Varga Istvánné Zsiros Jánosné 129/2008. (X.20.) 128/2008. (X.20.)
2009. Gulyásné Nagy Erzsébet T?kés Sándor 168/2009. (XI.02.) 169/2009. (XI.02.)
2010. Fáklya Tiborné Mincsik Pálné 158/2010 (X.26.) 157/2010. (X.26.)
2011. Szabó László 173/2011. (IX.21.)
2012. Fazekasné Baksi Piroska Bodnár Béláné 146/2012 (X.26.) 147/2012. (X.26.)
2013. Árpád Jen? Farkas Ferencné 171/2013 (X.11.) 172/2013. (X.10.)
2014. Antal Lászlóné - 164/2014 (X.27.) -