Akadálymentes változat

2012.04.26. ülés előterjesztései

Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés végrehajtásáról előterjesztése

- Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

- Könyvvizsgálói jelentés

- Zárszámadás 2011 mellékletei

- Előzetes hatásvizsgálat Alsózsolca Város Önkormányzat 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

- Hatásvizsgálati lap az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításához

- az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

- az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet módosításáról

- Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011 évi zárszámadása

- Vagyon változások 2011-ben

- 1.melléklet forgalomképtelen törzsvagyon

- 2.melléklet korlátozottan.forgalomképes törzsvagyon

- 3.melléklet üzleti törzsvagyon

- 4.melléklet 0-ás számlaosztály

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Önszerveződő közösség pénzügyi támogatásának előterjesztése

Herman Ottó Általános Iskola kérelmének előterjesztése

Hulladékszállítási díj módosítása

Közösségi Ház színházterem vásárokra történő bérbeadása

Polgármesteri Hivatal és Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása

Szőcs Ferenc Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34. sz. alatti lakos levele

Képviselői előterjesztés