Akadálymentes változat

2011.11.23 előterjesztései

Óvodai előterjesztés

2012-es belső ellenőrzési terv előterjesztése

2012-es költségvetési koncepció előterjesztése

Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár szakmai munkájáról szóló előterjesztése

Beszámoló a Városüzemeltetés szakmai munkájáról szóló előterjesztése

Közterület használatról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről szóló előterjesztés

Gyalogátkelőhely létesítéséről szóló előterjesztés

Hatásvizsgálati lap az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításához szóló előterjesztés

Hatásvizsgálati lap A közterület használatról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről szóló rendelet módosításához szóló előterjesztés

Előterjesztés a 2011. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról

Előterjesztés a kisebbségi 2011 I-III. negyedévi költségvetéshez

Előterjesztés az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének……/2011.(XI.24.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló
2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2011.(XI….) önkormányzati
rendelete a közterület használatról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével
összefüggő tevékenységről szóló 23/1999.(XII.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztés munkabér hitel felvételről

Előterjesztés Bentlakásos öregek otthona létesítésről

Közbeszerzési terv módosítása 2011 évre

ebrendészeti hozzájárulás

fórum

1 sz. melléklet

2/a sz. melléklet

3/a sz. melléklet

5. melléklet

7 sz. melléklet

8 sz. melléklet

11. sz. melléklet

13/1/a sz. melléklet

13/1/b sz. melléklet

13/1/1 sz. melléklet

13/1/2 sz. melléklet

13/4/a sz. melléklet