Akadálymentes változat

Letölthető nyomtatványok

űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához

űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

 

Eb bejelentő lap

Meghatalmazás szelektív gyűjtőedény igényléshez

Pénzügyi támogatási adatlap

 

Gépjárműadó nyomtatványok:

- Gépjárműadó bevallás

 

Helyi Iparűzési adó nyomtatványok:

- Állandó bevallás

- Ideiglenes bevallás

december 20-ig történő feltöltési kötelezettséget érintő bevallás

 

Építményadó nyomtatványok:

- Építményadó bevallás

 

Talajterhelési nyomtatványok:

- Talajterhelési bevallás

- Mentességi nyilatkozat - akinek ingatlanán csak udvari vízvételi lehetőség áll rendelkezésre

 

- Mentességi nyilatkozat - a 70. életévét betöltött, egyedül élő kibocsátó, aki a 70. életévét a tárgyévet megelőző év december 31-ig betöltötte

 

- Mentességi nyilatkozat - a lakásban lakóhellyel rendelkezőket figyelembe véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át

 

Egyéb nyomtatványok:

 

Kérelem adóigazolás igényléséhez
Automatikus részletfizetési kérelem magánszemélyek részére
fizetési könnyítés, mérséklés igénylő adatlap (gazdasági társaság esetén)
fizetési könnyítés, mérséklés igénylő adatlap (magánszemély esetén)
Kérelem Alsózsolca Város Önkormányzat adószámlán lévő túlfizetés visszautalására/átvezetésére
Változás bejelentés
Kérelem Alsózsolca Város önkormányzati adóhatósága felé adó- és értékbizonyítvány kiállításához