Álláspályázat - Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda óvodapedagógus

Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.06.06.-2017.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai-, szakmai feladatok, tanügy-igazgatási, adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt, a gyermekek, csoport és az intézmény érdekében melyeket a nemzeti köznevelésről szóló törvény a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok az óvodáskorú gyermekek nevelése, oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola,

• Főiskola, óvodapedagógusi,

• képzési időn kívül szerzett szakmai gyakorlat, legfeljebb 3-5 év

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• büntetlen előélet,

• cselekvőképesség,

• iskolai végzettség igazolása,

• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

Elvárt kompetenciák:

• csapatmunka,,

• együttműködési készség, munkafegyelem,,

• felelősség és kötelességtudat,,

• gyermekszeretet,,

• igényes, önálló munkavégzés, ,

• jó kommunikációs készség,,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takácsné Szabó Zsuzsanna nyújt, a 06-46-406-038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Alsózsolcai 2. Sz. Óvoda címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.27/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatok befogadása folyamatosa. Írásos pályázati anyag áttekintése.Az érvényes pályázatok(akik a pályázati anyagot hiánytalanul és időben beadták) személyes meghallgatás után az óvodavezető dönt. A pályázati eredményről a sikeres pályázó értesítése írásban. Sikeres pályázati anyag megőrzése, sikertelen pályázati anyag visszapostázása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.alsozsolca.hu - 2017. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.