Akadálymentes változat

Meghívó 2017. április 27-ei képviselő-testületi ülésre

M e g h í v ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
45. §-ában biztosított jogkörömben
Alsózsolca Város  képviselő-testületének munkaterv szerinti   ülését
2017. április  27. napjára  (csütörtök)  9 óra  00    perc
összehívom az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermébe

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!


N a p i r e n d :

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester

2. Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2017. április  26-án
(szerda) 15  óra  00   perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében

3./ Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői beosztás
pályázat útján történő meghirdetése
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 2017. április 26-án
(szerda) 14 óra 00 perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóteremében

4./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének 2016. évi beszámolója
Előadó: Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 2017. április 26-án
(szerda) 14 óra 00 perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóteremében

5./ Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság 2017. április 26-án
(szerda) 14 óra 00 perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóteremében

6./ A Miskolci Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 1. sz.
módosítás
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2017. április  26-án
(szerda) 15  óra  00   perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében

7./ Alsózsolca, Szabadság utcai 20 KV-os szabadvezeték kiváltása ügyében
„Együttműködési keret-megállapodás” és „Pénzeszköz-átadási megállapodás”
elfogadása
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2017. április  26-án
(szerda) 15  óra  00   perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében

8./ Luterán István kérelme
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2017. április  26-án
(szerda) 15  óra  00   perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében

9./ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata - Alsózsolcai Szent József
Csoportjának 2017. évi pénzügyi támogatás iránti kérelme
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2017. április  26-án
(szerda) 15  óra  00   perctől a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében

10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester


Alsózsolca, 2017. április 21.


Szilágyi László
polgármester