Álláshirdetés - pedagógiai aszisztens

Fekete István Óvoda és Bölcsőde - Alsózsolca

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fekete István Óvoda és Bölcsőde

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Fekete István utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusok munkájának segítése, az óvodai csoportfoglalkozások előkészítésében, megvalósításában való közreműködés. Részvétel az óvodai, óvodán kívüli programok szervezésében, és azok lebonyolításában, felügyeletében, kísérésében szerepvállalás. Közreműködés az intézményi adminisztratív feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi képesítés

§ büntetlen előélet

§ cselekvőképesség

§ egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

§ Gyermekszeretet,

§ Elhivatottság,

§ Jó kapcsolatteremtő képesség,

§ Türelem, empátia, segítőkészség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§ Kreativitás, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§ fényképes szakmai önéletrajz

§ alkalmazás esetén érvényes erkölcsi bizonyítvány

§ egészségügyi alkalmasság

§ hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 06.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető nyújt, a 06/46-406-605-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde - Alsózsolca címére történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz.25/2017., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat lezárását követően, az anyagok feldolgozása után személyes beszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.kozigallas.gov.hu – 2017. április 06.