Akadálymentes változat

Tájékoztatás az Önszerveződő Közösségek pályázat benyújtási határidejéről

TÁJÉKOZTATÁS

AZ ÖNSZERVEZŐDŐ KÖZÖSSÉGEK ÉS ALSÓZSOLCÁÉRT TEVÉKENYKEDŐ MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ 2017. ÉVI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJÉRŐL

A helyi önszerveződő közösségek és Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a kérelmek benyújtására vonatkozó határidő tekintetében az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

3. § a képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében - a település anyagi lehetőségeitől függően - keretet állapít meg költségvetési pénzügyi támogatások céljaira.

5. § (1) Az önszerveződő közösségek és magánszemélyek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) egyedi támogatási kérelem, vagy írásban benyújtott pályázatok alapján történhet.

(2) Társadalmi szerveződés esetén a pályázat benyújtója a működési hely szerinti, alsózsolcai önkormányzat által alapított költségvetési szerv.

(3) Pályázatot civil szervezeteknek az 1.1 függelékben, egyházaknak az 1.2 függelékben, társadalmi szerveződéseknek az 1.3 függelékben, magánszemélyeknek az 1.4 függelékben szereplő Támogatást kérelmező adatlapon a Polgármesteri Hivatal Titkárságához kell benyújtani a tárgyévi költségvetésről szóló rendelet kihirdetését követő 30 napon belül.

(5) Támogatási kérelmek évközben is benyújthatók, támogatás nyújtására a költségvetésben rendelkezésre álló szabad keret esetén kerülhet sor.

Kérelmet, pályázatot az alábbiak nyújthatnak be:

4. §

a) önszerveződő közösségek: civil szervezet, egyház és társadalmi szerveződés;

b) civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. b) és c) pontjában meghatározott körbe tartozó civil szervezet (egyesület, alapítvány), amely az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik;

c) egyház: a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján bejegyzett, az önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkező szervezete;

d) magányszemély: az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező személy;

e) társadalmi szerveződés: bíróság által nem bejegyzett, települési önkormányzati intézmény keretében működő klub, kör, szakkör.

A kérelmekről, pályázatokról a képviselő-testület dönt, ezt megelőzően a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 6. § (2) bekezdése alapján vizsgálja, hogy az önszerveződő közösség és a magánszemélyek tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés a köz javát mennyiben szolgálja és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.

A (3) bekezdést alkalmazva a bizottság vizsgálata kiterjed arra, hogy

a) az önszerveződő közösség vagy magánszemély az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e;

b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához - a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve - rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel;

c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását;

d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a 3/2017. (II. 2.) rendeletében szabályozza 2017. évi költségvetését, melyben keretet biztosít a pénzügyi támogatások fedezetére.

A kérelmek, pályázatok benyújtásának határideje: 2017. március 6.

A vonatkozó rendelet elérhető a www.alsozsolca.hu oldalon, az önkormányzat - önkormányzati rendeletek (egységes szerkezetben) menüpont alatt.

Alsózsolca, 2017. február 7.

Szilágyi László s.k.

polgármester