Akadálymentes változat

2016. szeptember 8-ai közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés előterjesztései

2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön

- Rendőrségi szakmai beszámolója 2015. évről

- Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőregyesület szakmai beszámolója 2015. évről

3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás

- Tájékoztató Alsózsolcai I. számú háziorvos körzetének egészségügyi helyzetéről

- Beszámoló a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről a 2. sz. háziorvos körzetében

- A 3. sz. Háziorvosi Szolgálat 2016-os évi beszámolója

- Beszámoló Alsózsolca fogászati ellátásáról

- Tájékoztató a védőnői szolgálat tevékenységéről, a védőnő iskolában végzett egészségügyi munkájáról.

- Alsózsolca Kislabor beszámolója

4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

- Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés teljesítéséről

- Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

- Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások táblázatai

- 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet tájékoztató táblái

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet mellékletei

5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata

6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat