Akadálymentes változat

2016. szeptember 8-ai közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés előterjesztései

2./ Közrend, case try közbiztonság helyzete településünkön

- Rend?rségi szakmai beszámolója 2015. évr?l

- Alsózsolca Város B?nmegel?zési Polgár?regyesület szakmai beszámolója 2015. évr?l

3./ Tájékoztató a feln?tt egészségügyi ellátás helyzetér?l, rx a háziorvosi és fogorvosi alapellátás

- Tájékoztató Alsózsolcai I. számú háziorvos körzetének egészségügyi helyzetér?l

- Beszámoló a feln?tt egészségügyi ellátás helyzetér?l a 2. sz. háziorvos körzetében

- A 3. sz. Háziorvosi Szolgálat 2016-os évi beszámolója

- Beszámoló Alsózsolca fogászati ellátásáról

- Tájékoztató a véd?n?i szolgálat tevékenységér?l, a véd?n? iskolában végzett egészségügyi munkájáról.

- Alsózsolca Kislabor beszámolója

4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

- Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés teljesítésér?l

- Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi el?irányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt el?irányzatok közötti átcsoportosítások

- Alsózsolca Város Önkormányzat 2016. évi el?irányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt el?irányzatok közötti átcsoportosítások táblázatai

- 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet tájékoztató táblái

- 2016. évi költségvetési rendeletet módosító rendelet tervezet mellékletei

5./ Tájékoztatás a temet? üzemeltetésér?l és a temet?i díjak felülvizsgálata

6./ Bursa Hungarica Fels?oktatási Ösztöndíj pályázat