Akadálymentes változat

Védőnői Szolgálat

Címe: Véd?n?i Szolgálat 3571 Alsózsolca, cost Jókai út 8.

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A települési önkormányzat által fenntartott körzeti véd?n?i szolgálat célja – az egészségügyi alapellátás részeként – a családok egészségének meg?rzésére, stuff segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészség romlásának a megel?zése érdekében végzett egészségnevelés. A véd?n? gondozási tevékenységét azon családok gondozási körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-16 éves korú gyermek él. A véd?n?i munka módszere a gondozás. A gondozást a véd?n? gondozási terv alapján végzi. Ez a gondozott személy egészségi állapotára, a családi-, munkahelyi- és közösségi anamnézis során szerzett ismereteken, észleléseken, tapasztalatokon alapul. Ezek birtokában a véd?n? a gondozott személlyel együtt meghatározza azokat a célokat és feladatokat, melyek prioritást kell, hogy élvezzenek az anya, a magzat, a gyermek, a család egészsége érdekében. Közösen feltárják a megoldás lehet?ségeit. A véd?n? segíti, támogatja a célok, feladatok megvalósítását, értékelését és újabb célok kit?zését.

A véd?n?k feladata:

  • N?védelem,
  • várandós anyák gondozása,
  • gyermekágyas anyák gondozása,
  • 0-6 éves gyermekek gondozása,
  • tanköteles gyermekek gondozása,
  • oktatási intézményben lév? gyermekek ellátása
  • családgondozás,
  • karitatív tevékenység,
  • együttm?ködés más szervezetekkel
Elérhet?ség:
Rendel?i telefon 46 / 520 - 242
Csecsem? és kisgyermek tanácsadás:
Hétf? 11.00 - 12.00 önálló véd?n?i tanácsadás

12.00 - 14.00 orvossal együtt tartott tanácsadás
Csütörtök 08.00 - 11.00 orvossal együtt tartott tanácsadás
Orvos: Dr. Herczegh Enik?
Várandós Gondozás:
Szerda 10.00 - 11.00 el?ször jelentkez?k fogadása el?zetes bejelentkezés alapján

11.00 - 12.00 Dr. Székely Aranka
12.00 - 13.00 Dr. Majoros Géza
13.00 - 14.00 Dr. Kese Melinda
Véd?n?i Fogadóóra:
Hétf? 08.00 - 09.00
Kedd
14.00 - 16.00
Csütörtök 14.00 - 16.00

 

Véd?n?i körzetek utca szerinti megosztása


1. körzet: Vargáné Benei Erika2. körzet: Kelemenné Kerekes Adrien3. körzet: Gadnainé Bárdos Zsuzsanna
Arany János u. páros oldal
Ady Endre u. Bartók Béla u.
Árpád u. 39 - ill. 34 - t?l végig
Akác u. Bem József u.
Bocskai u. Alkotmány u. Corvin u.
Dankó Pista u. Arany János u. páratlan oldal Erkel Ferenc u.
Deák Ferenc u. 49 - ill. 34 - t?l végig Árpád u. 1 - 37 ill. 2 - 32 Ifjúság u.
Gárdonyi Géza u. Bajcsy - Zsilinszki u. Ilona u.
Görgey Artúr u. Baross Gábor u. Johanna u.
Herman Ottó u. Damjanich u. Kastély köz
Hunyadi János u. Deák Ferenc 1 - 47 ill. 2 - 32 Klapka György u.
Jókai Mór u. Dobó István u. Kodály Zoltán u.
Kossuth Lajos u. 100 - 138 ill. 85 - 123 Dózsa György u. Kossuth Lajos u. 125 ill. 140 - t?l végig
Ládi u. Fekete István u. Móra Ferenc u.
Mikszáth Kálmán u. Gagarin u. Móricz Zsigmond u.
Rákóczi Ferenc u. Gózon Lajos u. Széchenyi István u.
Sajó u. József Attila u. Táncsics Mihály u.
Tanács u. Kasai u.
Tulipán köz Kisvasut u.
Zrinyi Ilona u. Kossuth Lajos u. 1 - 83 ill. 2 - 98
Kölcsei Ferenc u.
Lévay József u.
?rház

Pet?fi Sándor u.

Radnóti Miklós u.

Rózsa u.
Szabadság u.
Szegf? köz

Vay Miklós u.

„SZ?R?VIZSGÁLATOKKAL A KORAI FELISMERÉSÉRT ÉS MEGEL?ZÉSÉRT”

 

Az alsózsolcai Gondozási Központ a „VICTORIA A GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Alapítvány felhívására pályázatot nyújtott be a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére.

Az Alapítvány Kuratóriuma támogatásra érdemesnek ítélte meg a pályázatunkat, aminek nagyon örültünk, hiszen a beszerzett eszközök a Véd?n?i Szolgálat munkáját teszik még színvonalasabbá és tartalmasabbá. A támogatás által több életkorú gyermekcsoport egészségvédelméhez kaptunk segítséget, hiszen nemcsak az egészségügyi problémákkal küzd? csecsem?k és kisgyermekek gyógyítását segítik a beszerzett eszközök, hanem az iskolás korú gyerekek egészségvédelméhez és felvilágosításához is hozzájárul.

A támogatás összege 358 070 Ft, melyet az Adományozó kuratóriuma által jóváhagyott fejlesztésre/beszerzésre fordítottunk.

Beszerzett eszközök:

· inhalátor (46.000,-Ft),

· csecsem?mérleg (16.770,-Ft),

· digitális mérleg (5.100,-Ft),

· hosszmér? (19.800,-Ft),

· magasságmér? (17.000,-Ft),

· vérnyomásmér? (28.000,-Ft),

· lázmér? (15.200,-Ft),

· légzésfigyel? (57.500,-Ft),

· látásvizsgáló tábla plexivel (80.700,-Ft),

· vizsgáló pamlag (42.000,-Ft),

· oktató DVD csomag (30.000,-Ft).

 

Köszönjük az Alapítvány kuratóriumának a támogatást!

 

 

 

Oroszné Verba Julianna

intézményvezet?