Akadálymentes változat

Lakossági felhívás - Égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

Lakossági felhívás

Égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek időnként a nem megfelelő műszaki állapotú kémények miatt következnek be, továbbá az ellenőrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megelőzheti a szénmonoxid mérgezéseket és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszennyező tüzelést.

Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet (pl. faanyag) van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást kötelező igénybe venni!

Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzési, szükség szerinti tisztításának, műszaki felülvizsgálatának legfontosabb szabályai:

· a szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, és a gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket (kéményeket), valamint a tartalék kéményeket évente 1 alkalommal,

· az időlegesen használt ingatlanok esetében az égéstermék-elvezetőket (kéményeket) négyévenként

kell ellenőrizni és szükség szerint tisztíttatni.

A kéményseprő a sormunka keretében, az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4 évenként elvégzi a égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki felülvizsgálatát.

Ha az égéstermék-elvezető (kémény) járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a kéményseprő gyakoribb ellenőrzést és tisztítást állapíthat meg.

Helyszíni műszaki vizsgálatot kell kérni a kéményseprőtől:

a) égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően

- újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,

- használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy

- tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint

b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.

A kéményseprő közszolgáltató köteles

A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás időpontjáról legalább 8 nappal korábban értesíti az ingatlan használóját. Amennyiben ez nem megfelelő, úgy második időpontot jelöl meg a közszolgáltató, és tájékoztatja az ingatlan használóját, tulajdonosát a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja.

Az ellenőrzések elmulasztásáról a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

Az ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó köteles

A kéményseprői közszolgáltatást igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) csatlakozik, vagy tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

A kéményseprő munkájának ellátását lehetővé tenni és ehhez a szükséges feltételeket biztosítani.

A közszolgáltatásért járó díjat megfizetni.

A műszaki vizsgálatot a fenti esetekben megrendelni.

Amennyiben a közszolgáltató a karbantartás során élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, úgy az üzemeltetést azonnal befejezni, és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére.

Ha a feltárt hiba, hiányosság, szabálytalanság az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésével nem jár, úgy a szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni.

Azok az állampolgárok, akik a közszolgáltató időszakos ellenőrzését és az égéstermék-elvezetők (kémények) szükség szerinti tisztítását nem teszik lehetővé, bírságra számíthatnak. A bírság mértéke 5 000 – 30 000 forintig terjedhet.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák, készüljünk fel a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!

Mindezen szabályok betartása ellenére mégis kéménytűz netán CO szivárgással kapcsolatos esemény történt, akkor az égéstermék-elvezető újbóli műszaki felülvizsgálatáig azt használni tilos. A káreseményt követő 30 napon belül a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának munkatársai megjelennek az ingatlan területén a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselőivel, megvizsgálják az égéstermék-elvezetőt és amennyiben indokolt az égéstermék-elvezető használatát megtilthatják annak kijavításáig. Az égéstermék-elvezető újra üzembe helyezésére külön kérelem indult hatósági eljárást kell lefolytatni a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. A tiltás ideje során az égéstermék-elvezető használata tilos a tiltás figyelmen kívül hagyása 5000-30000 Ft közötti tűzvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, mely bírság ismételhető.


2015. november 9.

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltsége