Településképi véleményezési eljárás
2020.02.11. 13:28:19

ügytípus

településképi véleményezési eljárás

a településképi véleményezési eljárással érintett építmények köre

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) 19. §-a szerint:

(1) Az építési, összevont vagy fennmaradási engedélyhez kötött építési tevékenységekhez a polgármester településképi véleményezési eljárást folytat le az önkormányzati főépítész szakmai álláspontja alapján.

(2) A településképi véleményezési eljárás lefolytatása kötelező minden olyan építési, átalakítási, felújítási, bővítési, színezési munkával kapcsolatban, amely:

a) a helyi védett egyedi értéket érintő, és annak szomszédságában történik és melyek a településképet befolyásolják;

b) a településképi szempontból meghatározó területeken lévő magántulajdonú ingatlanon és közterületen,

c) a műemléki környezetben,

d) egyéb területeken,

e) rendeltetéstől függetlenül, a 300 m2 beépített területet meghaladó új épület, építmény esetén.

eljárási szabályok

A településképi rendelet 20. §-a szerint:

(1) A kérelmező kérelmét papír alapon nyújtja be, és a véleményezendő dokumentációt elektronikus formában feltölti az elektronikus tárhelyre (ÉTDR), melyhez hozzáférést biztosít a polgármester számára.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az építtető, kérelmező nevét, lakcímét, a tervezett építési tevékenység helyét, az ingatlan helyrajzi számát.

(3) A kérelemhez csatolni kell az építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges kidolgozottságú építészeti-műszaki tervdokumentációt, és a követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentumokat.

A településképi véleményezés során vizsgálni kell a településképi követelményeknek való megfelelést, tömeg-, héjazat-, anyag-, színhasználatot, homlokzatképzést, a telepítés környezetbe, településképbe való illeszkedését, a helyi építészeti érték védelmének érvényesülését, a közterületet befolyásoló burkolat, műtárgy, növényzet, utcabútorzat, reklámhordozó, reklám, egyéb műszaki berendezések kialakítását (településképi rendelet 20. § (4) bekezdés).

ügyintézési határidő

a kérelem beérkezésétől számított 15 nap

jogorvoslat

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés ellen lehet fellebbezni.

eljárási költségek

A településképi véleményezési eljárás díj- és illetékmentes.

letölthető dokumentum

kérelem letöltéséért kattintson erre a szövegre.

 

 

 

 

 

 

ügytípus

szakmai konzultáció

az eljárás tárgya

A településképi követelményekről az önkormányzat kérelemre szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást nyújt írásban (a településkép védelméről szóló 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet - településképi rendelet - 18. § (1) bekezdés).

az érintett építési tevékenységek köre

Kötelező a szakmai konzultáció a település teljes közigazgatási területén minden, az utcaképet befolyásoló építési, átalakítási, felújítási, színezési munkákkal kapcsolatban, kivéve a településképi véleményezési eljárás és a településképi bejelentési eljárás alá vont eseteket (településképi rendelet 18. § (2) bekezdés).

eljárási szabályok

A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges vázlatterv szintű tervdokumentációt, a pontos anyag- és színhasználat megjelölésével.

ügyintézési határidő

a kérelem beérkezését követő 8 nap

eljárási költségek

A településképi konzultáció, szakmai tájékoztatás díj- és illetékmentes.

letölthető dokumentum

kérelem letöltéséért kattintson erre a szövegre.

 

 

 

 

 

ügytípus

településképi bejelentési eljárás

A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, és rendeltetésváltozások köre

Településképi rendelet 21. §:

(1) Építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységekhez,

reklámhordozók elhelyezéséhez, és rendeltetésváltozáshoz a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le.

(2) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása kötelező:

a) a helyi védett egyedi értéket érintően, és annak szomszédsága esetén;

b) a településképi szempontból meghatározó területen történő tevékenység esetén;

c) műemléki környezetben folyó munkálatok esetén;

d) egyéb területeken a településképet befolyásoló tevékenység esetén.

eljárási szabályok

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nevét, lakcímét, a tervezett építési tevékenység, reklámhordozó elhelyezés vagy rendeltetésváltozás helyét, a telek helyrajzi számát (településképi rendelet 22. § (1) bekezdés).

A bejelentéshez csatolni kell a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló tervet, dokumentumokat (településképi rendelet 22. § (2) bekezdés).

A településképi bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tevékenység illeszkedik-e a településképbe, megfelel-e a településképi követelményeknek.

ügyintézési határidő

a bejelentés megérkezésétől számított 15 nap

jogorvoslat

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

eljárási költségek

A településképi bejelentési eljárás díj- és illetékmentes.

letölthető dokumentumok

kérelem letöltéséért kattintson erre a szövegre.

 

 

Videó 

2022. 05. 19.

testületi ülés

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

 

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai

rendőrkapitányság:

46/383-400

 

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Pályázatok▼

„REVIVAL '21 -
„Újjászületés '21"
Kulturális
Programsorozat
Alsózsolcán
és Pelsőcön"  

 

KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16-

2017-00800

 

 

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013

 

 

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008

 

 

EFOP-3.3.2-16-2016-00219

 

 

EFOP-1.5.2-16-2017-00034

 

 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00109

 

 

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135

 

Tájékoztatók▼

 

 

Csendháborítás

szabályairól

 

Tudnivalók a

közérdekű

nyugdíjas

szövetkezetről

 

tudnivalók a

kéményseprésről

2018-ban

 

étlapok:

aktuális héti étlap

jövőheti étlap

 

Népesség:
5738 fő

Lakóépületek:
1875 db

Képviselőtestület▼

Következő

Képviselő-testületi ülés:

Ideje:

Helye:

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje:

Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos

hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő"

mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető

online ügyfélszolgálaton

Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés

menüponton keresztül

Telefonon:

06 (80) 42-43-44 /1

menüpontot választva.

Ma 2022. augusztus 8., hétfő,
László
napja van.
Holnap
Emőd napja lesz.
2022.08.08. 07:43:03
a hirdetmény megtekintéséért kattintson a szövegre.
2022.07.27. 10:47:05
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
2022.07.04. 08:39:35
a jelentkezés feltételeiért kattintson a szövegre.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.