Aktuális hírek
Tájékoztatás
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Meghívó - 2019 március 28-i Képviselő-testületi ülésre
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének ülését 2019. március 28. napján 9 óra 00 percre összehívom az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermébe
Közlemény
A közlemény megtekintéséért kattintson a szövegre.
Gazdát keresünk!
Múlt héten a településen napok óta kóborló és éhező kutyákat fogtunk be. A kutyának szerető gazdát keresünk. A kutyák megtekinthetők a Városüzemeltetési Csoport telephelyén 3571 Alsózsolca, Bocskai út 36. szám alatt munkanapokon 7-15 óra között.
Tájékoztatás - közúti forgalom korlátozás
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Nőnap
egtekintésért kattintson a szövegre.
Tájékoztató - adófizetési kötelezettségekről
lsózsolca Város Önkormányzata tájékoztatja adófizetőit, hogy a helyi adók (építményadó, helyi iparűzési adó) valamint, a gépjárműadó ez évi első féléves összegeit 2019. március 18-ig van lehetőségük késedelmi pótlékmentesen megfizetni.
Hirdetmény - Lakossági adatgyűjtéssel kapcsolatosan
A hirdetmény megtekintéséért kattintson a szövegre.
Tájékoztatás - a házhozmenő zöldhulladék gyűjtésről
A BMH Nonprofit Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy 2018. márciusában indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést.
Tájékoztató - Veszettség elleni védőoltásról 2019
Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet előírásai szerint továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Érteítés
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 2019. január 8. napján megkezdjük a gyógytorna szolgáltatást. A rendelés az orvosi rendelők épületében (Alsózsolca, Jókai út 8.), a régi labor helyiségében működik.
Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradásáról
Ezúton tájékoztatom a tisztelt lakosokat, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2018. december 21-i hatállyal módosult a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásával kapcsolatban - többek között az alábbiak szerint: 29. § (7) bekezdés Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.
Tájékoztatás Kéményseprői 2019 évi sormunkatervről
A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben,valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzéseérdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mintkéményseprőipari szerv a 2019. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyeibontásban elkészítette.
November 12: a Szociális Munka Napja
Az Országgyűlés 2016 év decemberében döntött arról, hogy november 12-ét, a Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánítja. Ezen a napon ráirányítja a közvélemény figyelmét azokra, akik azt a hivatást választották, hogy az elesettekért dolgozzanak.
Alsózsolca újabb kitüntetettjei
A 26/2016. (IX.8.) EMMI rendelet alapján Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter Pedagógiai Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki Baráthné Csáti Erika nyugalmazott óvónőt miniszteri oklevéllel Kelemenné Kerekes Adrien nyugalmazott védőnőt.
Tájékoztató a kutak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A hatályos jogi szabályozás - a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek, tulajdonosnak fennmaradási engedélyt kell kérni.
TÁJÉKOZTATÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy a település területén befogott kóbor ebekkel kapcsolatos információk a Befogad-Lak Hevesi Állatmenhely Alapítvány honlapján (www.hevesibefogadlak.hu) érhetők el, valamint a 0670/363-20-63-as telefonszámon kérhetők.
Településképi Arculati Kézikönyv, és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről tájék
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete polgármesterének összefoglaló tájékoztatója a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről
Tájékoztatók, plakátok
Pályázati felhívások
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram" keretében a 2018/2019. tavaszi félévre vonatkozóan (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) ismét meghirdeti 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába" és az „Út az Érettségihez" alprogramok pályázati felhívását.
Felhívás
A tájékoztató megtekintéséért kattintson a szövegre.
Közlemény
A közlemény megtekintéséért kattintson a szövegre.
Tájékoztatás emlőszűréssel kapcsolatosan
Emlőszűrési ütemterv megtekintése
Néptánc foglalkozás
A hirdetés megtekintésért kattintson a szövegre.
Ingyenes jogi tanácsasdás
A hirdetés megtekintésért kattintson a szövegre.
Lakossági felhívás
A téli hideg komoly veszélyt jelent nemcsak a hajlék nélkül élők, hanem mindazok számára, akik fizikai, szellemi állapotuk, belátási képességük hiányosságai, érdekérvényesítő képességük csökkenése miatt nem képesek felmérni egészségi állapotukat veszélyeztető körülményeket (kihűlés, fagyás).
Tájékoztatás
Tisztelt Adózó! Az önkormányzati adóhatóság a végrehajtást érintő változások kapcsán a következőkre hívja fel a figyelmet: Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. tv. (a továbbiakban: Avt.) 30. §-a szerint, az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá, ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja, a végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.
Felhívás - erdőtűzzel kapcsolatosan
Óvd az erdőt, előzd meg az erdőtüzet!
Tájékoztató elektronikusan indítható halgazdálkodási hatósági kérelmekről
Az ügyfelek részéről érkező kérelmek a halgazdálkodási hatósághoz való eljuttatása az e-papír szolgáltatáson keresztül lehetséges.
Tájékoztatás üveghulladékkal kapcsolatosan
A BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén havonta egyszer kerül begyűjtésre az ép öblös üveg, melyhez átlátszó „ÜVEGHULLADÉK GYŰJTŐZSÁK" feliratú zsákot (postaládában elhelyezve, és ürítéskor pótolva) biztosítunk díjmentesen a lakosság számára.
Tájékoztatás építésügyi jogszabályokról és eljárásokról
A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóépületekkel kapcsolatos építési tevékenységek vonatkozásában nem kell építési engedélyt kérni (tovább a teljes tájékoztatáshoz)
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS - az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére
Tájékoztatás - Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan
Tájékoztatom, hogy a(z) Alsózsolca Város Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.
Tájékoztató adóigazgatási eljárásban történő kötelező elektronikus ügyintézésről
Tisztelt Adózóink! A 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (továbbiakban: Eüsz tv)

Videó 

 

2019 március 15-i

ünnepség

 

Elérhetőségek ▼

 

Helyi Választási Iroda

 

>

 

Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107


Körzeti megbízotti
hírdetmény

 

Felsőzsolcai rendőrkapitányság:

46/383-400

 


Alsózsolca Város Önkormányzatának

Hivatalos Facebook oldala:

 

 

Polgármesteri Hivatal:

46/520-020

Képviselőtestület▼

Következő Képviselő-testületi ülés:

Ideje: 2019.03.28.

Csütörtök 9:00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal
tárgyalóterme

 

 

2019. 02. 07. ülés videója

 

Rendezési terv,

Arculati Kézikönyv▼

Település Rendezési Terv

Település Arculati Kézikönyv

Egyéb információk▼

Falugazdász
Helye: Miskolc
Csabai Kapu 62.
Ideje: Hétfő 10:30 - 12:00
Telefon: 30/329-3052
Tóth András

 

Közvilágítással kapcsolatos hibabejelentési csatornák:

- e-mailben a kozvilagitas@elmuemasz.hu címen

"ELMŰ-ÉMÁSZ Közvilágítási hibabjelentő" mobil applikáció segítségével

https://eloszto.emasz.hu oldalon elérhető online ügyfélszolgálaton Bejelentések/Közvilágítási hibabejelentés menüponton keresztül

Telefonon: 06 (80) 42-43-44 /1 menüpontot választva.

Ma 2019. március 25., hétfő,
Gábor, Karina
napja van.
Holnap
Irén, Írisz napja lesz.
Alsózsolca Város honlapja.
Copyright © 2016. Minden jog fenntartva.
Webdesign: Avasweb Kft.